De kracht van contact

  • Waarom ik de Genuine Contact-benadering omarm

De relationele veranderingskundige benadering die ik gebruik bij opdrachten komt in 2011 toevallig op mijn pad.

Tijdens een netwerkbijeenkomst in Amsterdam raak ik met een consultant in gesprek over mijn werk. Ik wil een workshop organiseren voor zorgmedewerkers over 'aandacht voor mentaal welbevinden'. En vraag me af welke praktische handvatten zorgmedewerkers daarbij daadwerkelijk helpen. Mijn gesprekspartner maakt me enthousiast over haar aanpak. Ze legt uit dat ze organisaties begeleidt via de Genuine Contact werkwijze, ze nodigt mensen uit 'met hun hele persoon' aanwezig te zijn en te werken aan onderwerpen die hen zélf bezighouden en boeien.

Uitgebreide voorbereiding

Ik werk dan nog bij Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, als programmaleider voor het thema Mentaal Welbevinden. Ik nodig de consultant uit de workshop over mentaal welbevinden met mij te ontwikkelen. Van het eerste voorbereidingsgesprek herinner ik me de rust; de vragen die tot nadenken stemmen; de uitgebreide verkenning van de bedoeling van de workshop en gewenste impact voor zowel de deelnemers als voor Vilans. Tijdens de workshop merk ik hoe goed het programma en het werktempo aansluiten bij de leerbehoeften van de deelnemers. De bijeenkomst verloopt voorspoedig. De deelnemers geven na afloop een hoge waardering voor wat ze leerden en voor de fijne ontmoetingen met de andere deelnemers. 

Relatiegericht werken

Inmiddels weet ik dat deze zij workshop begeleidde via 'Whole Person Proces Facilitation', dat deze werkwijze onderdeel uitmaakt van een gedegen uitgewerkt Genuine Contact™-programma en dat er een groeiend netwerk bestaat van professionals, die op deze relatiegerichte manier werken.

Een bijeenkomst, project of traject met de Genuine Contact werkwijze begint altijd met contact maken met jezelf, de ander en de omgeving. Dat genereert energie, er ontstaan relaties tussen mensen en gesprekken over zaken die er voor hen toe doen. Dat maakt ook organisaties en netwerken vitaler en productiever. Iedereen kan deze krachtige en voedende manier van werken kan leren.  

Ieders wijsheid relevant

Ik volg gedurende enkele jaren alle modules van het programma. Dat is zowel een inspirerend én uitdagende persoonlijke en professionele ontwikkelingsweg. De praktische inhoud pas ik toe in mijn werk en persoonlijke leven. Het brengt alle werkervaring en kennis uit voorgaande opleidingen - sociaal beleid, humanistiek, yoga - met elkaar in verbinding en het verrijkt mijn leidinggevende vaardigheden. Sinds 2017 ben ik geautoriseerd Genuine Contact-trainer. Om mijn kennis en contacten te verdiepen ben ik actief in het Genuine Contact-netwerk.  

Ontwerp zonder titel 9

De Genuine Contact-benadering gaat uit er vanuit dat mensen het beste functioneren door zowel ratio, gevoel, lichaam als geest in te zetten. Bij (persoonlijk) leiderschap gaat het om de ontwikkeling van vaardigheden, kennis en capaciteit die je nodig hebt om ongeacht de omstandigheden te gedijen, in een omgeving die nu eenmaal voortdurend verandert.

Tevens inspireert het mij en daagt het me uit dat de werkwijze gebruik maakt van meerdere vormen van kennis. Zoals wetenschappelijke kennis, systeemkennis, intuïtief weten, collectieve wijsheid en overgeleverde ervaringskennis van natuurlijke processen uit verschillende tradities en culturen.

Soepel en efficiënt

Ik krijg in de praktijk van mensen terug dat het werken met Genuine Contact werkt. Mensen voelen zich beter wanneer ze emoties mogen tonen - zowel positieve als negatieve -, bij een duidelijke structuur, met ruimte om onderling relaties te ontwikkelen en openheid om van gedachten te wisselen over zaken als doelen, visie en ambitie. De werkwijze helpt mij om transformatie- en veranderingsprocessen bij mensen en in organisaties zinvol, soepel en efficiënt te laten verlopen. 

Het draagt bij aan mijn groei tot een professioneel en persoonlijk vollediger mens, waardoor ik stevig en flexibel in het leven sta en anderen goed van dienst kan zijn. 

Meer informatie

Genuine Contact Nederland organiseert elk jaar in september een mentoring circle, een netbijeenkomst voor iedereen die al bekend is met Genuine Contact of die meer wil weten over werken met Genuine Contact. 

Ze inzichten en tools uit de Genuine Contact-benaderling neem ik mee in mijn werkwijze. De modules van het programma bied ik als geautoriseerd Genuine Contact-trainer in company of in house aan en enkele modules ook via open inschrijving, zie bij Actueel op deze website. 

Lees meer

  • Meer over mij link (in bewerking)
  • Brochure Genuine Contact-programma link (pdf)
  • Website Genuine Contact link
  • Boek The Genuine Contact Way. Nourishing a Culture of Leadership link
  • Over werkwijze Genuine Contact in: A transformative edge link 
  • Over 'The Genuine Contact program' in: The Change Handbook link

Tekeningen: © Anna Caroline Türk