Verbinding door verbeelding

  • Oude grond ontvangt nieuwe zielen

Door de Wijkexpeditie Houten-Zuid kwam ik in beweging om mijn nieuwe woonplaats beter te leren kennen.

Open plek

Als nieuwe ziel in de gemeente Houten was ik nieuwsgierig naar mijn omgeving, wie wonen er, wat zijn de mooie plekken, wat is de geschiedenis. Op website OudHouten las ik over de oude grond. Dat er al sinds minstens 4200 jaar mensen wonen. Dat rondtrekkende monniken in 695 mogelijk al een kerk stichtten op deze plek. Daarmee ontstond Halta, hetgeen betekent - hoe mooi- ‘open plek in het bos’. Later werd het Haltnon, Altene, Halten en Hauten en na 1250 Houten.

Wie we zijn

Ik ging naar een lezing over de historie van Houten-Zuid en hoorde daar over de Wijkexpeditie. “Het gaat over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan, we willen mensen en plekken aan elkaar verbinden, locatietheater maken in de nieuwbouwwijk Houten-Zuid. Met muziek, kunst en historie het wonen in deze wijk meer betekenis geven.” Mijn belangstelling was gewekt. Ik meldde me aan als een van de 80 vrijwilligers die meewerkten aan de Wijkexpeditie. En ging dansen in de voorstelling bij het in 1261 gestichte kasteel Schonauwen. Ik leefde me in de roerige historie van het kasteel in. De plunderingen van rondtrekkende legers, het zwijgen van de Kartuizer monniken en het nog steeds aanwezige graf van de rentenier.

Magie

Op zaterdag 21 september 2019 gaven we de uitvoeringen, de toeschouwers fietsten van locatie naar locatie en waren razend enthousiast. In de maanden voor de optredens werd er bedacht, geoefend, gemaakt, gefotografeerd, gepraat, gelachen, gezonde spanning gevoeld, geïmproviseerd en georganiseerd. Wat een magie om samen zo’n dag tot stand te brengen, plezier met elkaar en verbondenheid met de omgeving te ervaren. Houten-Zuid kwam op een nieuwe manier tot leven. Ik voel me inmiddels omarmd door deze open plek in het bos.

Van de dag werd een mooie filmimpressie gemaakt (10 min)