Op zoek naar kwaliteit van (samen)leven

Zolang ik me kan herinneren, verwonder ik me over het leven.

Wie zijn we? Hoe kunnen we ons thuisvoelen in de wereld? Is er een bedoeling? Hier heb ik mijn werk van gemaakt. Ik ontwikkelde me tot gesprekspartner en adviseur voor mensen, organisaties en netwerken die zich afvragen hoe ze zinvol tot verdere ontplooiing komen. 

Ik houd ervan om dingen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Na afronding van de maatschappelijke studies Sociale zekerheidswetenschappen en Europees sociaal beleid in Tilburg startte ik als beleidsadviseur in een politieke omgeving en gingen alle deuren voor me open. Daarna zocht ik een werkomgeving op in Angola bij mensen die door een burgeroorlog nagenoeg alles kwijtraakten en waren afgesneden van de wereld. De existentiële levensvragen die ik daar tegenkwam leidden tot de menswetenschappelijk studie Humanistiek in Utrecht over zingeving en betekenis. 

Mijn kennis over zowel de 'systeemwereld' als de 'leefwereld' paste ik praktisch toe eerst als senior adviseur Werk en handicap en vervolgens als programmaleider Mentaal welbevinden bij Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. Met een aantal collega's, landelijke organisaties in zorg en welzijn en ouderenfondsen initieerde ik het Expertisnetwerk Levensvragen en Ouderen en werd daarvan projectleider. Met heel veel plezier heb ik daarin samengewerkt met cliënten, naasten, bestuurders en professionals. We ontwikkelden materialen voor deskundigheidsbevordering, organiseerden congressen en workshops, beïnvloedden lokaal en landelijk beleid en ontwikkelden een kwaliteitsstandaard levensvragen. Met het doel om aandacht voor levensvragen van ouderen onderdeel te laten zijn van zorg en welzijn.

Ik kwam in aanraking met kwaliteitsdenken en veranderkundige visies in de zorg en liet me inspireren door onder meer de Presentiebenadering, Rijnlands organiseren en Theory U. De praktische tools voor het begeleiden van transitie- en veranderingsprocessen vond ik bij de Genuine Contact werkwijze. 

Tijdens al deze jaren maakte ik ook de nodige veranderingen mee in mijn persoonlijke leven. Rationele en analytische vaardigheden gaven daarbij onvoldoende houvast. Ik was nieuwsgierig naar andere vormen van kennis en wijsheid zoals intuïtie en spiritualiteit. Ik volgde een opleiding tot docent in yoga en meditatie en nam daarna als directeur de leiding en vernieuwing en op me van deze erkende docentenopleiding. 

Wat mij kenmerkt is een integrale, relationele en procesmatige kijk op vraagstukken. Ik koester nieuwsgierigheid en ontzag voor natuurlijke intelligentie, voor schoonheid en voor de onzichtbare kanten van het leven. 

Bij veranderingen in organisaties, instituties en systemen, is de mens en de menselijke maat mijn uitgangspunt. Ik neem graag de rol op me om verder te kijken, om andere perspectieven en verbeeldingskracht in te brengen en dit om te smeden tot concrete en zinvolle resultaten.

Interviews 

Mijn dienstverlening

  • Begeleiding bij persoonlijke bewustwording en professionele groei  - (her)ontdekken van wie je bent en welke talenten je wilt ontplooien 
  • Advies en begeleiding bij organisatieontwikkeling - je organisatie opnieuw uitvinden en werken vanuit gezondheid en balans
  • Programma- en projectleiding en kennisontwikkeling - in het sociaal-maatschappelijke domein
  • Participatieve workshops - dialoog, wijsheid van de groep, zingeving

Zie ook Wat ik doe 

Actueel

Meer informatie

Wil je meer informatie om te kijken of mijn werkwijze bij je past of een afspraak maken? Neem contact met me op.